Dotace na projekt

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem

CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012303:

„Energetické úspory při zpracování šrotu ve společnosti PV-RECYKLING s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,

podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na optimalizaci spotřeby energií prostřednictvím výměny

staré technologie za novou s úpravou technologického procesu. V rámci realizace projektu bude

dosažení energetických úspor v procesu nakládání s kovovým odpadem v naší společnosti a to

konkrétně v areálu v obci Prostějov. Energetické úspory pak bude dosaženo díky zefektivnění procesu

výměnou stávajících rypadel a nůžkolisu za nové technologie. Místem realizace je areál pro

zpracování kovového odpadu na adrese Vrahovická 4363/52, 796 01 Prostějov.

Z hlediska žadatele dojde v důsledku projektu ke snížení spotřeby energie v podniku a tím ke snížení

nákladů na zpracovatelský proces. Hlavními přínosy pro region a EU bude snížení emisí z provozu

technologií, a tedy snížení zatížení lokálního a regionálního ovzduší, dále díky nižší spotřebě bude

omezen dovoz paliv, což omezí jak vyvolané náklady na dopravu paliv, tak i závislost státní a evropské

ekonomiky na dovozu fosilních paliv.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2019.

O NÁS

Likvidace kovů, autovraků, výrobních a strojních zařízení, demolice
objektů, kontejnerová přeprava

KONTAKT
  • Vrahovická 4363/52 796 01 Prostějov
  • info@pvrecykling.cz
  • Sobota: 8:00 - 12:00
  • Pondělí - Pátek: 7:00 - 16:00